ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Μεταφορά και τοποθέτηση Αγωγού Άρδευσης

Τοποθέτηση Σωλήνα Πολυαιθυλενίου Καρουλιού

Η εταιρία μας διαθέτει ιδιόκτητο στόλο μεταφορικών οχημάτων και μπορεί να παραδώσει προϊόντα σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας. 

Επιπλέον σας παρέχουμε υπηρεσίες τοποθέτησης αγωγού ύδρευσης - άρδευσης με τη χρήση ειδικής ανέμης ,η οποία επιτρέπει το άπλωμα του αγωγού κατά μήκος του σκάματος αν ο αγωγός είναι υπόγειος ή σε όποιο σημείο μας υποδείξετε αν ο αγωγός είναι υπέργειος.