Εξαρτήματα Επισκευής Σωλήνων ευρείας διαμέτρου

Υδραυλικές σέλλες επισκευής

Υδραυλικές σέλλες επισκευής, για δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης Για αγωγούς πολυαιθυλενίου, PVC, αμιάντου, μεταλλικούς

HYMAX σύνδεσμοι

HYMAX σύνδεσμοι μεταβαλλόμενης διαμέτρου για δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης, αποχέτευσης για αγωγούς πολυαιθυλενίου, PVC, αμιάντου, μεταλλικούς, PN16

Ανοξείδωτο Mανσόν (Σέλλα)

Ανοξείδωτο Mανσόν (Σέλλα) Ταχείας Επισκευής Σωλήνων 

Η εταιρία μας διαθέτει μεγάλη γκάμα ειδικών εξαρτημάτων για επισκευή σωλήνων PVC , Πολυαιθυλενίου, Αμιάντου και Μεταλλικούς ποικίλων διαμέτρων ,όπως υδραυλικές σέλλες επισκευής ,σύνδεσμους  μεταβαλλόμενης διαμέτρου και ανοξείδωτες Σέλλες επισκευής (Μανσόν).