Σωλήνες Πίεσης μεταφοράς πόσιμου νερού απο PE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) & από σκληρό PVC-U

Σωλήνες Πίεσης μεταφοράς πόσιμου νερού απο PE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας)

Πρόκειται για σωλήνες πίεσης μεταφοράς πόσιμου νερού απο PE (πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας). Xρησιμοποιούνται σε επιφανειακά ή υπόγεια δίκτυα ύδρευσης, καθώς και σε υποθαλάσσιους αγωγούς πόσιμου νερού.

Οι σωλήνες αυτοί κατασκευάζονται από ειδική πρώτη ύλη με πιστοποιητικό καταλληλότητας διεθνών οργανισμών για την συγκεκριμένη χρήση.

Παράγονται σε κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 4 ως 32atm και σε ονομαστικές διαμέτρους από 32 έως 630mm από πολυαιθυλένιο 2ης  (PE-80) και 3ης γενιάς (PE-100)  σε μπλε ή μαύρο χρώμα, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΛΟΤ-EN 12201-2.

Οι σωλήνες διατίθενται είτε σε ρολά (μέχρι ονομαστική διάμετρο 140mm) είτε σε ευθέα μήκη.

Σωλήνες πίεσης μεταφοράς πόσιμου νερού από σκληρό PVC-U

Πρόκειται για σωλήνες πίεσης μεταφοράς πόσιμου νερού από σκληρό PVC-U. Xρησιμοποιούνται στην υπόγεια μεταφορά νερού ύδρευσης-άρδευσης.

Παράγονται σε ευθέα μήκη των 6(έξι) μέτρων  με ενσωματωμένο σύνδεσμο μούφας (στεγανοποίηση με ελαστικό δακτύλιο) ή ποτηρίου (στεγανοποίηση με κόλλα) σε κλάσεις ονομαστικών πιέσεων από 6 ως 16atm και σε ονομαστικές  διαμέτρους από 50 ως 500mm, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές ΕΛΟΤ-ISO-ΕΝ-1452-2 και τις  Γερμανικές προδιαγραφές  DIN 8061/8062.